arriba

 
Blanco
PortadaseparatorAviso Legal


Aviso Legal

1. Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa. A denominación social da empresa é IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, con C.I.F. Q8255220I, con domicilio en Rúa Fernández Losada s/n · 32800 · Celanova - Ourense · España, e-mail: iescelanova@edu.xunta.es, Tlf.: (+34) 988 431 565.

 

2. Propiedade Intelectual

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na dirección iescelanova.gal están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro e non se permite a reproducción e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sin o permiso previo e por escrito do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro. O usuario que visite a páxina, única e exclusivamente, pode empregar o material que apareza  neste sitio web para o seu uso personal e privado, quedando prohibido o uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados polo IES Celanova Celso Emilio Ferreiro. IES Celanova Celso Emilio Ferreiro velará polo cumplimento das anteriores condicións como polo debido emprego dos contidos presentados na página web, exercendo todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumplimiento destos dereitos por parte do usuario.  

 

3. Publicidade.

A.- O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro comprometese a través deste medio a non realizar publicidade engañosa. A estos efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade engañosa os errores formais ou numéricos que poidan encontrarse ao longo do contido das distintas seccións da web de IES Celanova Celso Emilio Ferreiro , producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida nesas seccións. IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, como consecuencia do disposto neste apartado, comprometese a correxilo tan pronto como teña coñecemento de ditos erros. B.- IES Celanova Celso Emilio Ferreiro comprometese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme a o disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe A OS CLIENTES de IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.

 

4. Uso da páxina web.

A.- IES Celanova Celso Emilio Ferreiro non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu aceso ao sitio web iescelanova.gal e/ou no uso das informacións contidas no mesmo. B.- IES Celanova Celso Emilio Ferreiro non será responsable dos danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa naturaleza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora. Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web iescelanova.gal, acceder o usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se encontran baixo o control do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro; dita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de ningún dos efectos que puideran derivarse de dita información. C.- IES Celanova Celso Emilio Ferreiro non se fai responsable do emprego ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade de dita entidade, aparezan na páxina web iescelanova.gal. Tampouco responsabilizase da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces a páxinas web ás que poidan accederse desde iescelanova.gal.   D.- IES Celanova Celso Emilio Ferreiro non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.   E.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do emprego que realice dos servizos, contidos, enlaces (Links) e hipertexto incluidos no sitio web iescelanova.gal.

 

5. Política Protección Datos (LOPD) - Envio de formularios e datos persoais.

En cumprimento do establecido na L.O.P.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos) e na lei 34/2002 de 11 de Xullo, o Lei de Servizos á Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), informamoslle que os seus datos de contacto forman parte dun fichero responsabilidade do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, cuia finalidade é facilitar e axilizar as comunicacións comerciais cos seus clientes, usuarios e colaboradores. Pode exercer os dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un correo electrónico á dirección iescelanova@edu.xunta.es especificando no asunto "LOPD".


Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a túa experiencia de usuario, gardando preferencias, produtos visitados, datos de acceso,..., co fin de ofrecer contidos adaptados aos intereses do usuario. Si se continua navegando por esta web consideramos que se asume e acepta o seu uso..
«Ver a nosa política de cookies» | «Máis información sobre as cookies». Calquera dúbida ou suxestión utilize usar nosa «sección de contacto.»

PECHAR