Blanco
PortadaseparatorTablón de anunciosseparatorNivel de competencia lingüística


Nivel de competencia lingüística

Mércores, 25-Outubro-2023
A consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades educación publicou a convocatoria para que todos os alumnos de centros públicos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato e de Ciclos Formativos durante o presente curso 2023-24 poidan acreditar o seu nivel de competencia lingüística en lingua estranxeira nos niveis B1, B2 ou C1. As probas acreditativas realizaranse no noso centro e todos aqueles que estean interesados nas devanditas probas deben entregar un compromiso asinado na secretaría do centro que se pode descargar desde esta web antes de 31 de outubro . O noso centro fará a solicitude á consellería para poder realizar ditas probas e se nos aproban dita solicitude, indicarannos que curso/s serán subvencionado/s dado que a dotación outorgada para cada centro é de 100€ por alumno/a e proba. Dita cantidade destinarase á realización das probas orais e escritas e para a certificación correspondente conforme ao MCERL (marco común europeo de referencia para as linguas). O alumno ou alumna que o vaia a facer poderá decidir a proba á que se presenta e coñecerá con antelación as características da mesma. Cada alumno/para poderá matricularse a unha única proba da lingua estranxeira que curse como primeira lingua